Olika typer av ventilationssystem

Ventilation VVS

Ventilation VVS är – rätt monterat, av kompetenta VVS-montörer – viktigt för t.ex. luftväxlingen i ditt hem, eller i din kontor- eller butikslokal. Det är med andra ord viktigt för att du och de som bor och vistas i hemmet – eller är verksamma i lokalen – ska må bra. Och för att du – och de – inte heller ska utsättas för risker eller hälsofaror på grund av dålig eller stagnerande luft.

 

Vad betyder egentligen VVS?

Det råder ibland en viss förvirring om vad VVS betyder och vad det står för.

Låt oss försöka reda ut begreppen.

 1. VVS står för värme, ventilation och sanitet, men det finns dock en spridd missuppfattning om att det skulle betyda ”värme, vatten, sanitet”.
 2. Eftersom ventilationssystem oftast monteras av en grupp av VVS-montörer som är specialicerade på ventilation medan det är rörmokarna som monterar sådant som har hand om montering inom sanitet och värme, så har förmodligen tolkningen ”värme, vatten, sanitet” legat nära till hands.
 3. Ibland används även termen VS, ”värme, sanitet”, alltså det område som just rörmokarna ägnar sig åt.

Här kommer vi att fokusera på VVS-frågor som rör ventilation.

 

Ordförklaringar inom Ventilation VVS

Det finns vissa uttryck som man bör känna till för att följa med i resonemanget kring ventilation:

 • Uteluft = Ren luft som hämtas utifrån.
 • Tilluft = Uppvärmd/kyld luft som tjänar lokalerna.
 • Frånluft = Returluft som ofta värmeväxlas i ventilationsaggregatet för att ge huset lägre energiåtgång, då luft kräver mycket energi för att värmas/kylas återanvänder man gärna redan uppvärmd luft, detta system kallas FTX (från och tilluftsystem med värmeåtervinning) och används ofta i t.ex. Passivhus.
 • Avluft = Luft som efter genomförd värmeväxling lämnar systemet och huset.

 

Vad är det viktigaste med ventilation?

I topp så ligger definitivt tillgången till frisk, ren luft i bostaden. Samt att ditt ventilationssystem hindrar spridning av koldioxid och bidrar till att ventilera ut radon ur fastigheten och hålla nivåerna av denna gas så låga som möjligt.

Det är extra viktigt att luften i de rum i hemmet där vi vistas dagligen – såsom t.ex. kök, vardagsrum och sovrum – är väl ventilerad och har en bra, kontinuerlig luftväxling.

 • Speciellt viktigt är sovrummet då de flesta människor, lite beroende på ålder, spenderar runt 7 – 9 timmar där varje dygn.

Minimikravet är att luftväxlingen i huset är 0.35 liter/sekunden x bostadsytan.

 • Sovrum ska dock ha ett minimum tilluftsflöde på 4 liter per sekund.
 • I våtutrymmen och kök så gäller behovet av effektiv luftväxling kanske framför allt att frånluften transporteras bort snabbt och effektivt. I dessa rum samlas mycket fukt, det är också därifrån som den också sprids ut i övriga utrymmen.

Det är viktigt att den inkommande luften i fastighetens ventilationssystem har ett svagt invändigt undertryck samt att den filtreras från t.ex. föroreningar och pollen.

 • Vid övertryck riskerar stommen också att utsättas för mer varm, fuktig luft varvid rötskador kan uppstå betydligt snabbare.

Väl fungerande ventilation är även viktig när det gäller att minska risken med skadliga radonhalter.

 

Se till att få din ventilation monterad av en kompetent VVS montör

Det är viktigt att ventilationsrören i ditt ventilationssystem är rena och i gott skick, samt att de och fläktarna har monterats av kompetenta VVS-montörer.

 • Anlita en branschcertifierad VVS-montör, för att vara säker på att arbetet håller högsta kvalitet.

 

Byggverket kan ventilationssystem och VVS

En sak är säker och det är att vi alltid behöver ett kontinuerligt luftflöde som förser oss med fräsch luft och som även för bort gammal luft, fukt, dålig lukt och skadliga gaser.

Samtidigt så finns det en uppsjö av olika ventilationssystem att välja mellan, så det är lätt att känna sig lite överväldigad när man skall välja.

Välkommen att kontakta oss på Byggverket, så hjälper vi dig att välja det slags ventilationssystem som lämpar sig bäst för just ditt hem och dess behov. Vi kan allt om ventilation VVS.