Utomhus el

Utomhus el

Utomhus el – i fuktigare miljöer leds ström betydligt bättre, i och med det innebär det att man måste minimera risken för att allvarliga elolyckor kan ske utomhus. Det är extremt viktigt att säkerställa att all ens elektronik: verktyg, sladdar, uttag och belysning är anpassat för att användas för utomhusbruk för att inga allvarliga olyckor sker utomhus.

Därför tar vi på byggverket (precis som allt annat vi jobbar med) allt på stort allvar med säker utomhus el. För att skydda både dig samt din omgivning för att inga elolyckor ska eller kommer att ske utomhus.

Hur minimerar jag risken med min utomhus el?

Alla uttag som finns utomhus måste vara skyddsjordade, och det är krav på att alla eluttag för utomhusbruk har en jordfelsbrytare. Det är även viktigt att frekvent test jordfelsbrytaren så strömmen bryts när testknappen trycks in. Det viktigaste att tänka på: anslut aldrig  belysning eller apparater som kräver skyddsjordning och som ska användas ute i ett ojordat uttag.

Det är en livshotande kombination. Om det är så att du behöver använda en skravsladd måste man se till att den är jordad. samt avsedd för utomhus och anslutas till ett jordatuttag. Se även till att skydda sladdarna från att klämmas ihop för att undvika skador på kablarna.

Fuktskyddsmärkningar för Utomhus el

Eluttag & elapparater som kan användas för utomhusbruk är märkta med beteckningarna IPX och graderat från en skala 0 till 8. IP står för ”International Protection” och siffran graderar skyddet emot fukt. De vanligaste skydden för fuktskydd är…

  • IPX1 = Skydd från droppande vatten
  • IPX3 = Skydd från strilande vatten
  • IPX4 = Sköljtätt

Vad vi uträttar inom utomhus el

Det är mycket att tänka på när det kommer till elsäkerhet såväl inom som utomhus. Men det är extra viktigt att med utomhus el därför att risken att utsättas för livshotande skador blir mycket högre. Vi hjälper dig igenom hela vägen med råd & tips för säker hel hemma.

Byggverket jobbar därför bara med erfarna elektriker och har professionella elektriker för att utföra el-arbeten för utomhusbruk.

  • Ytterbelysning
  • Trädgårdsbelysning
  • Pool belysning
  • El centraler
  • Kabelinstallation
  • Och mycket mer

Säkerhet är väldigt viktigt för oss och något vi har god kunskap om på Byggverket. Vi värnar om våra medarbetare och kunder, för vi vill inte att några olyckor ska ske.

Vi går igenom alla möjligheter för att koppla el för utomhusbruk. Och gå igenom samtliga faror med den befintliga elsystem du redan har. Om det nu skulle vara något vi känner är aktuellt innan vi påbörjar ett projekt för utomhus el.