Rör och ventilation villa

Rör och ventilation villa

Rör och ventilation villa är viktigt för att du och de som bor och vistas i hemmet ska må bra och inte heller utsättas för risker eller hälsofaror på grund av dålig luft i villans ventilationssystem.

 

Din villa behöver väl fungerande rör och ventilation

Rena rör och en väl fungerande ventilation bidrar t.ex. även till att din bostad är sund och även, på fastigheters vis, mår bra.

Med välventilerad luft i villan så förhindrar man spridning av bland annat:

 • Dålig lukt
 • Os från matlagning
 • Koldioxid
 • Mögelsporer
 • Pollen
 • Fukt

Bra ventilation hjälper t.ex. även till när det gäller att avlägsna den skadliga gasen radon.

 

Vad är det viktigaste med rör och ventilation i min villa?

I topp ligger absolut tillgången till frisk, ren luft i bostaden. Det är extra viktigt i de rum i villan där vi vistas dagligen – såsom t.ex. kök, vardagsrum och sovrum.

 • Speciellt viktigt är sovrummet då de flesta människor, beroende på ålder, spenderar runt 7 – 9 timmar där varje dygn.

Minimikravet är att luftväxlingen i huset är 0.35 liter/ S x bostadsytan.

 • Sovrum ska dock ha ett minimum tilluftsflöde på 4 L per sekund.
 • I våtutrymmen och kök är det framför allt behovet av frånluft som råder. Det är i dessa rum som mycket fukt samlas, och varifrån den också spridds ut i den övriga bostaden.

Det är viktigt att den inkommande luften i villans ventilationssystem har ett svagt invändigt undertryck samt filtreras från föroreningar och pollen.

 • Om övertryck råder så utsätts stommen för mer varm, fuktig luft varvid rötskador kan uppstå betydligt snabbare.

 

Olika typer av ventilation

Ventilation med självdrag är vanligast i äldre fastigheter.

 • Självdrag fungerar som så att luften strömmar in som tilluft via icke täta ytor (t.ex. fönster och dörrar, etc) och sedan kommer ut som frånluft via skorstenen.
 • Idag går självdragning via rör uppåt taket för en skorstenseffekt.
 • Självdraget system är samma luftbehandling fast utan fläktar.
 • Grundregeln är att luftrörelserna styrs av den varmluft som kommer in från bostadens nedre delar via uppvärmda ledningar till uteluft.

 

Frånluftsventilation i fastigheter skiljer sig från självdrag.

 • En frånluftsfläkt placeras på taket och trycket driver tilluften uppåt.
 • Frånluften går då ut via kök våtrum, eller via don satta i garderob eller förråd.
 • Från ventiler satta i fönster jämte ytterväggar strömmas tilluften in.

 

Hybrid är som det låter, båda ovannämnda system används i fastigheten.

 • Men det är en komplicerad process, som mest används i t.ex. klassrum och inte alls är särskilt vanligt förekommande i bostäder.

 

Mekanisk luftväxling i fastigheten, en kombination av från- och tilluftsfläktar.

 • Mekanisk luftväxling är en kombination av från- och tilluftsfläktar, där flödet av in och uteluften från bostaden blir lika stora.
 • I det här system används inte ett undertryck eller övertryck men i praktiken så vill man, till en vis grad, uppnå undertryck.

 

Rör och ventilation är t.ex. A och O för att bli av med fukt i en fastighet

Fukt, är många gånger en fastighets fiende nummer ett. Det är därför någonting av det absolut viktigaste att bli av med i en bostad. Eller rent generellt, att bli av med inomhus.

När fukt inte ventileras ut effektivt, så ackumuleras den exponentiellt och börjar dyker upp på kalla ytor (t.ex. på fönster, speglar, vattenrör med mera) som kondens.

Når fuktnivåerna en kritisk massa, så sprider det sig till resten av bostaden eller lokalen. Ibland på möbler, för sen spridda sig på väggar och äta in sig i grunden. Det är en perfekt grogrund för mögelsporer att föröka sig i och risken för rötskador i bostaden ökar då och man utsätter sig själv samt andra för fara.

 

En bra ventilation är en bra investering för fastigheten

En sak är säker och det är att, oavsett om det gäller en lägenhet eller en t.ex. en kontorslokal, så behöver vi ett kontinuerligt luftflöde som förser oss med fräsch luft och för bort gammal luft.

Samtidigt så finns det en uppsjö av olika ventilationssystem att välja mellan och det är lätt att känna sig lite överväldigad.

Välkommen att kontakta oss på Byggverket, så hjälper vi dig att välja det slags ventilationssystem som lämpar sig bäst för just din fastighet och dess behov. Vi kan rör och ventilation fastighet.