tillbyggnation

Renovera villa eller hus

Renovera villa eller hus är oftast enklare att göra en renovering och ägaren får samtidigt ofta en större effekt av själva renoveringen.
Villor eller fristående hus är just den boendeformen som har minst olika former av regleringar när det kommer till invändig renovering.
Inre renovering kräver ingen form av tillstånd utan det är mest fantasin som sätter gränserna.
Däremot så har vissa former av utvändiga renoveringar på villa och hus regler.

Renovera villa eller hus utvendigt kan kräva bygglov

För vissa former av utvändiga renoveringar så krävs det bygglov och för andra enbart en enkel anmälan.
Det gäller för dig som ägare att ta reda på om det du vill bygga om eller förändra kräver bygglov eller anmälan.
Enklast är att kontakta din kommun eller så hjälper vi dig med vår erfarenhet av renovering.*

När du fått ditt bygglov så måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

En vanlig form av krav på bygglov är att bygga en ny byggnad på tomten, eller göra någon tillbyggnad.
Att göra en tillbyggnad innebär att du ökar volymen på byggnaden, antingen uppåt, nedåt eller åt sidorna.
Även byggnader utan väggar som större skärmtak eller carportar kräver bygglov.

Att flytta eller tillägga vissa anläggningar kan också kräva bygglov. Exempel på vanliga anläggningar är murar och plank.

Detaljplan kan påverka när du vill renovera villa eller hus – Enklare renovering

Om villan eller huset ligger i ett område med detaljplan, så behövs bygglov för att ändra utseende på byggnaden.
Anledningen till detta är att detaljplanen och husen i området är utformade på ett liknande sätt för att skapa ett sammanhängande område.

Förändringar i utseendet på byggnationen:

  • Färg och målning på byggnad
  • Fasadrenovering med beklädnad / materialet på fasaden
  • Takmaterial / Takbyte

Samtidigt kan sådana förändringar anses vara enkla och små som kanske inte krävts bygglov om det inte vore för detaljplanen.

Byggverket hjälper dig att hitta din väg när du vill renovera

Kontakta oss så hjälper vi dig med hjälp och rådgivning först innan du startar din renovering av villa eller hus.