Renovering Bostadsrätt

Renovering bostadsrätt

Renovering bostadsrätt är nästan alltid enklare att utföra än vid renovering av en hyresrätt.
Som bostadsrättsägare så har mer fritt ansvar för bostaden och därmed kan göra mer egna val.
En sak man bör tänka på är att sedan bostadsrättslagen förändrades år 2003, så behövs enbart tillstånd från bostadsrättsföreningen vid större renoveringar.

Större renovering bostadsrätt – Krav på tillstånd från förening

När det gäller större renoveringar som t.ex. ingrepp i bärande konstruktioner, större ändringar i kök och våtrum så måste du få tillstånd innan renovering.
Största orsaken är att det kan röra viktiga ledningar, bärande konstruktion eller samköp.
Konstruktioner och ledningar är ofta viktiga komponenter i ett boende, som t.ex.:

  • Värme
  • Vatten
  • Avlopp
  • Gas

I stort så får du ändra allt som man som bostadsrättsägare har underhållsskyldighet för.
Bostadsrättsföreningen i sig har inte ansvar för delar av en bostadsrätt som inte är lagstadgade eller finns med i föreningens stadgar.
Övriga delar och innehåll som inte finns med ligger inom det egna ansvaret.

Enklast innan du börjar tänka renovering är att läsa igenom stadgarna och bostadsrättslagen för att se vad som berörs.
Så att du inte börjar renovera utan tillstånd och kanske tom blir tvungen att riva din renovering.

Det finns väldigt mycket som kan renoveras utan speciellt tillstånd från bostadsrättsföreningen.
Är du osäker på saken, så kan vi alltid ge dig råd om liknande fall, men ett skriftligt godkännande från styrelsen är ofta bra att ha innan du gör förändringar i bostaden.

Renovering bostadsrätt och ansvar för vissa typer av renoveringar

När och om du ska göra ett ingrepp i en bostadsrätt som kan påverka föreningen negativt, så behövs tillstånd ifrån föreningen.
Ett av de vanligaste exemplen på en sådan åtgärd är ventilationskanaler, där man vill ha ett bättre luftklimat i bostaden.

Det finns liknande områden som kan behöva renoveras  och då är det föreningens ansvar att ta hand om detta.
Bostadsrättsföreningen kan aldrig minska sitt eget lagstadgade ansvar.
De kan inte heller minska din möjlighet att ändra och renovera.

Byggverket hjälper dig att hitta din väg när du vill renovera

Kontakta oss så hjälper vi dig med hjälp och rådgivning först innan du startar din renovering Bostadsrätt.