Installation av säkringsskåp

Installation av säkringsskåp

Installation av säkringsskåp får endast göras av certifierade elektriker.
Som med allt annat gällande el är det för din och bostadens säkerhet.

En fel koppling kan orsaka brand som kan kosta både hus och liv.
För allas säkerhet måste därför ett säkringsskåp installeras av en utbildad elektriker.

Säkringsskåpet är navet för all elsäkerhet i bostaden. Mäter den inte upp till standard så kan den kosta både liv lem och hem.
Därför garanterar vi en både säker och korrekt installation av en elcentral i ditt hem.

Dags att uppdatera ett säkringsskåp?

Om du har köpt ett hus eller en lägenhet, så kan det vara bra att kolla om säkringsskåpet klarar av dagens belastningar.
Tekniken har med tiden blivit både bättre och säkrare, men äldre proppskåp klarar bara dagens belastningar upp till en viss punkt.

Om ditt säkringsskåp är gammalt och om du märker att uttaget ger mindre effekt än väntat, så är det dags att byta säkringsskåpet.

Är det så att man vill göra sitt hem till ett smart hem, så är det en fördel med att byta proppskåp och kablar eftersom man får mer kontroll över energiflödet med de mer moderna systemen.

Fördelar med att byta elcentral

Äldre elcentraler har idag mindre garanti för säkerhet och flexibilitet när man jämför nya säkringsskåp.
Att inte byta innebär en större chans för överspänningar eller skador vid blixtnedslag.

Fördelarna med en ny elcentral är bland annat:

 • Normkapsling skapar möjligheter som inte kan genomföras med tidigare el centraler.
  Man kan skapa centrala system för ljusvariationer, jordfelsbrytare och klimatstyrning.
  Man får ut mer funktioner av sitt elsystem jämfört med dom gamla elskåpen.
 • Storleken på dom moderna säkringsskåpen är idag mer kompakta
 • Jämfört med den klassiska proppen är dvärgbrytare säkrare.
  Dvärgbrytare kan slå ut vid en längre strömstyrka.
  Kablar som är säkrade av dvärgbrytare skyddas effektivare än jämfört med de som skyddas av proppen.
 • Dessa är lättare att hantera när något blir eller går fel, än vad som finns i äldre säkringsskåp

Tecken på när man behöver byta elcentral/elskåp

När man har en äldre elcentral, så märker man oftast att det gått mycket säkringar under en närmare period.
Ofta så är det samma typ av säkring eller fas som behöver bytas ut.
Det kan vara så att du är i behov av att flytta till annan fas i elcentralen och skapa mer möjligheter till styrka i fasen.

Behöver du göra en genomgång av ditt elsystem?
Är det gammalt och kanske behöver bytas ut?

Byggverket hjälper dig att både mäta samt säkra upp din el och genomföra din installation av säkringsskåp.