Rör & ventilation

Rör och ventilation

Rör och ventilation fungerande i alla fall, är viktigt för att du själv, andra och bostaden ska må bra. Med ett välventilerat hus förhindrar man spridning av bland annat

 • Skämd lukt
 • Mögelsporer
 • Pollen
 • Avläsningen av den skadliga gasen radon
 • Os från matlagning
 • Koldioxid
 • Fukt

Fukt det viktigaste att bli av med i en bostad det är det absolut viktigaste att bli av med inomhus. Om fukt inte ventileras ut, ackumuleras den exponentiellt och börjar dyker upp på kalla ytor som kondens. Bland annat på fönster speglar vattenrör med mera.

Når fuktnivåerna en kritisk massa sprider det sig till resten av bostaden. Så dyker upp på bland på möbler för sen spridda sig på väggar och äta in sig i grunden. Detta är en perfekt grogrund för mögelsporer att föröka sig. Risken för rötskador i bostaden blir då väldigt hög jämte att man utsätter sig själv samt andra för fara.

Källor till fukt

En del källor till fukt känns rätt så uppenbara när man tänker efter. Andra källor där emot är mer subtila och man inte tänker lika mycket på dem. Vardagliga exempel på saker som förser kontinuerlig fukt i bostaden är bland annat

 • Utandningsluft
 • Duschen
 • Olika sorters material
 • Maskiner
 • Matos

Med en bra luftväxling kan man köra på som vanligt i vardagen utan behöva oroa sig för sitt välmående eller husets livslängd.

Vad är det viktigaste med Rör och ventilation?

Tillgängligheten av ren och frisk luft är viktigast i rum vi spenderar mest tid i, vardagsrum, kök sovrum. Speciellt sovrummet då man spenderar runt 8 timmar varje kväll där. Så länge den inkommande luft har ett svagt invändigt undertryck samt filtreras från föroreningar och pollen.

Minimumkravet är att det luftväxlingen i huset är 0.35 liter/ S X bostadsytan. Sovrum ska ha ett minimum tilluftsflöde på 4 L per sekund. I våtutrymmen och kök är det frånluft som gäller. Det är dessa rum som mycket fukt samlas och sprids ut i bostaden. Undertryck är viktigt att upprätthålla med ventilationssystemet. Är det övertryck som råder, kommer det mer varm fuktig luft till stommen och rötskador kan uppstå mycket snabbare.

Olika typer av ventilation

 • Ventilation med självdragning är vanligare i äldre hus. De fungerar så att luft från icke täta ytor, (fönster bland annat) strömmar in som tilluft. Sen kommer det ut som frånluft via skorstenen. Idag går självdragning vi rör uppåt taket för en skorstenseffekt. Självdraget system är samma luftbehandling fast utan fläktar. Grundregeln är att luftrörelserna styrs av den varmluft som kommer in från bostadens nedre delar via uppvärmda ledningar till uteluft.
 • Frånluftsventilation skiljer sig från självdrag. En frånluftsfläkt placeras på taket och driver trycket uppåt av tilluften. Frånluften går då ut via kök våtrum, eller via don satta i garderob eller förråd. Från ventiler satta i fönster jämte ytterväggar strömmas tilluften in.
 • Hybrid är som det låter. Båda ovannämnda system används. Men det är en komplicerad process som används mest i klassrum och inte alls vanligt i bostäder.
 • Mekanisk luftväxling är en kombination av från- och tilluftsfläktar där flödet av in och uteluften från bostaden blir lika stora. I det här system används inte ett undertryck eller övertryck skapas, men i praktiken vill man uppnå undertryck (till en vis grad).

En bra ventilation är en bra investering för hälsan och bostaden

Det finns många varianter av ventilation att välja på, så det blir lätt att känna sig överväldigad kring vad man ska välja. Vi behöver kontinuerlig luft Byggverket är till för dig att välja den sorts ventilation som passar dig, dina behov och bostad.

Vi kan vår grej och med vår kompetens kan andas säkert i din bostad. Samt att du inte behöver bli orolig att rötskador kommer att uppstå. Vi kan rör och ventilation.