Renovera Tvättstuga

RENOVERA TVÄTTSTUGA

Renovera tvättstuga är ett enormt givande arbete, eftersom resultatet blir både bestående och effektiviserar det vardagliga arbetet.
Varje tvättstuga böra vara ren, fräsch och funktionell så att arbetet i tvättstugan blir enkel.

Är tvättstugan svår att rengöra och om ytskikten blivit gamla, så blir ofta tvättstugan svårarbetad.
En annan sak är också hur tvättstugan är planerad för att avlasta arbetet och inte tvärtom, så kan det vara dags för en renovering av hela, om inte delar av tvättstugan.

Tvättstugeinredning – Planera tvättstugerenovering med rätt känsla

Tvättstugeinredning som ger avlastning i arbetet är ett måste, därför är det viktigt att planera tvättstugan på rätt sätt eftersom arbetet med tvätten tar en hel del tid i anspråk.
Det är alltid värt att satsa på en funktionell och trivsam tvättstuga, eftersom man helt enkelt spenderar en hel del tid i tvättstugan.
En viktig del av planeringen är att planera efter vad du behöver och vilken funktion den skall fylla.

Tvättstugeinredning att ta hänsyn till:

  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Torkskåp
  • Upphängnings-/torkmöjligheter
  • Diskho
  • Förvaring för tvättmedel och andra kemikalier
  • Tvättkorgen för smutsig tvätt
  • Korgar för ren tvätt
  • Mangel
  • Strykbräda

Renovera tvättstuga i källare

Beroende på din tvättstugas storlek och placering samt din planerade budget för att renovera tvättstuga, så har du olika valmöjligheter.
Traditionellt sett så är tvättstugan placerad i husets bottenplan och har huset en källare så är det oftast där tvättstugan ligger.

Om tvättstugans placering är i samma våningsplan som sovrum och garderober kan arbetet med tvätten underlättas, genom att man minskar spring mellan våningsplan med korgar fulla med ren eller smutsig tvätt.

Renovera tvättstuga och regler

Tvättstugan räknas som ett våtrum. När det gäller all form av renovering i tvättstugan så gäller samma regler för tvättstugan som för badrummet.
Allt material som finns i tvättstugan skall vara avsedda för att tåla fuktiga miljö samt skall vara lätt att rengöra.

I varje tvättstuga skall det finns golvbrunn, så att en eventuell översvämning inte orsakar skada på övriga delar av huset samt att golvet skall vara designat för ett fall mot golvbrunnen. A och O när det gäller alla former av tvättstugor så är det rena ytor och ytskikt så att det inte försvårar städningen av tvättstugan.

All el dras enligt våtrumsregler, och ventilationen behöver vara mycket god så att inte fukten blir beständig i din tvättstuga.

Vi på Byggverket har bred erfarenhet av både stora som små tvättstugor.
Vi hjälper dig att hitta rätt, när du har för avsikt att både effektivisera och ge rätt känsla för användaren genom att renovera tvättstuga.