Rör och ventilation fastighet

Rör och ventilation fastighet

Rör och ventilation fastighet är viktigt för att de som vistas i fastigheten – oavsett om det gäller en kontorsfastighet, en fastighet med hyres- eller bostadsrätteroch eller ett hotell – ska må bra och inte heller utsättas för risker eller hälsofaror.

 

Din fastighet behöver väl fungerande rör och ventilation

Rena rör och en väl fungerande ventilation bidrar t.ex. även till att bostaden eller lokalen är sund och även, på fastigheters vis, mår bra.

Med ett välventilerat hus förhindrar man spridning av bland annat:

 • Skämd lukt
 • Mögelsporer
 • Pollen
 • Avläsningen av den skadliga gasen radon
 • Os från matlagning
 • Koldioxid
 • Fukt

 

Vad är det viktigaste med rör och ventilation i en fastighet?

I topp ligger absolut tillgången till frisk, ren luft i bostaden eller lokalen. Det är extra viktigt i de rum där vi vistas dagligen – såsom kök, vardagsrum och sovrum. Speciellt viktigt är sovrummet, då de flesta spenderar runt 7 – 9 timmar varje dygn där.

Minimikravet är att luftväxlingen i huset är 0.35 liter/ S X bostadsytan.

 • Sovrum ska ha ett minimum tilluftsflöde på 4 L per sekund.
 • I våtutrymmen och kök är det frånluft som gäller. Det är i dessa rum som mycket fukt samlas, och också spridds ut i den övriga bostaden.

Det är viktigt att den inkommande luften i ventilationssystemet har ett svagt invändigt undertryck samt filtreras från föroreningar och pollen.

 • Om övertryck råder så kommer det mer varm fuktig luft till stommen och rötskador kan uppstå mycket snabbare.

 

Olika typer av ventilation

Ventilation med självdrag är vanligast i äldre fastigheter.

 • Självdrag fungerar som så att luften strömmar in som tilluft via icke täta ytor (t.ex. fönster och dörrar, etc) och sedan kommer ut som frånluft via skorstenen.
 • Idag går självdragning via rör uppåt taket för en skorstenseffekt.
 • Självdraget system är samma luftbehandling fast utan fläktar.
 • Grundregeln är att luftrörelserna styrs av den varmluft som kommer in från bostadens nedre delar via uppvärmda ledningar till uteluft.

 

Frånluftsventilation i fastigheter skiljer sig från självdrag.

 • En frånluftsfläkt placeras på taket och trycket driver tilluften uppåt.
 • Frånluften går då ut via kök våtrum, eller via don satta i garderob eller förråd.
 • Från ventiler satta i fönster jämte ytterväggar strömmas tilluften in.

 

Hybrid är som det låter, båda ovannämnda system används i fastigheten.

 • Men det är en komplicerad process, som mest används i t.ex. klassrum och inte alls är särskilt vanligt förekommande i bostäder.

 

Mekanisk luftväxling i fastigheten, en kombination av från- och tilluftsfläktar.

 • Mekanisk luftväxling är en kombination av från- och tilluftsfläktar, där flödet av in och uteluften från bostaden blir lika stora.
 • I det här system används inte ett undertryck eller övertryck men i praktiken så vill man, till en vis grad, uppnå undertryck.

 

Rör och ventilation är t.ex. A och O för att bli av med fukt i en fastighet

Fukt, är många gånger en fastighets fiende nummer ett. Det är därför någonting av det absolut viktigaste att bli av med i en bostad. Eller rent generellt, att bli av med inomhus.

När fukt inte ventileras ut effektivt, så ackumuleras den exponentiellt och börjar dyker upp på kalla ytor (t.ex. på fönster, speglar, vattenrör med mera) som kondens.

Når fuktnivåerna en kritisk massa, så sprider det sig till resten av bostaden eller lokalen. Ibland på möbler, för sen spridda sig på väggar och äta in sig i grunden. Det är en perfekt grogrund för mögelsporer att föröka sig i och risken för rötskador i bostaden ökar då och man utsätter sig själv samt andra för fara.

 

En bra ventilation är en bra investering för fastigheten

En sak är säker och det är att, oavsett om det gäller en lägenhet eller en t.ex. en kontorslokal, så behöver vi ett kontinuerligt luftflöde som förser oss med fräsch luft och för bort gammal luft.

Samtidigt så finns det en uppsjö av olika ventilationssystem att välja mellan och det är lätt att känna sig lite överväldigad.

Välkommen att kontakta oss på Byggverket, så hjälper vi dig att välja det slags ventilationssystem som lämpar sig bäst för just din fastighet och dess behov. Vi kan rör och ventilation fastighet.