Renovering av kallvind

Renovering av kallvind

Renovering av kallvind bör delas upp i tre olika huvudkategoerier när det gäller att renovera vind.

 • Säkra kallvinden i befintligt skick och trygga den mot risken för kondens, fuktskador eller mögelangrepp med bättre ventilation
 • Isolera en vind med låg takhöjd, t.ex. en krypvind, och öppna upp den ända upp till taknocken för att dra nytta av den fulla takhöjden (man kan eventuellt också inreda sovloft om man vill utöka boytan)
 • Isolera och renovera vindsplanet till bostadsyta och inreda till sovrum, barnrum, lekrum, allrum, etc

 

Kallvind, riskzon för fukt- och mögelskador. Renovering av vinden kan hjälpa

Kallvinden är utrymmet mellan yttertaket och takisoleringen, ett utrymme som oftast är ventilerade med någon form av självdragsventilation. Det innebär att utmhusluften dras in i vindsutrymmet och passerar igenom det. Om utomhusluften har hög luftfuktighet så följer denna med in på vinden och kan bilda kondens.

 • Kallvindar räknas som den typ av vindar som löper störst risk för att utsättas för kondens, med fuktskador och mögelangrepp som följd
 • Genom sin konstruktion (många gånger med råspont eller plywood som underlagstak) och ventilation som drar in fukten i utomhusluften så är kallvindar en potentiell riskson i detta avseende och man räknar generellt med att cirka hälften av alla hus med traditionellt utformade kallvindar har, eller riskerar att få, fuktproblem. Trots det är de vanligt förekommande, runt om i Sverige
 • På grund av eskalerande klimatförändringar med temperaturhöjningar, instabilare väder och ökande nederbörd så riskerar probleme att förvärras ytterligare
 • Den skada ett mögelangrepp kan orsaka på en kallvind kan snabbt bli mycket omfattande

Trots att flera utredningar har visat på de stora riskerna med traditionella kallvindar, så byggs det idag fortfarande hus med denna typ av vind och ventilation.

 • För att komma till rätta med problem så krävs någon form av renovering

 

Skapa en tryggare kallvind vid renovering av denna

Om man vill behålla kallvinden och enbart rikta in sig på att åtgärda eller förebygga fukt- och mögelskador så är det främst isolering och ventilation som är viktigast.

 • För att undvika kondens och fukt på kallvindar så bör man försöka välja en ventilationslösning med avfuktare som avlägsnar fukt
 • Isolering bidrar till att vinden inte blir lika kall och temperaturskillnaden mellan de inredda bostadsrummen och vindsutrymmet inte blir så stor, varvid mindre kondens riskerar att bildas
 • Man kan också välja att tillföra värme (kallas termisk avfuktare) om isolering och ventilation med avfuktning inte skulle visa sig vara tillräckligt

Välkommen att kontakta oss och diskutera vilka lösningar som lämpar sig bäst för din vind.

 

Öppna upp till taknocken – renovering av kallvind

Om din vind har låg takhöjd, t.ex. en så kallad krypvind, är det sällan någon större mening med att försöka inreda vindsplanet till bostadsrum.

En lösning skulle givetvis kunna vara att inreda sovloft i sovrummen om man vill utöka bostadsytan och skapa mer utrymme i sovrummen.

 • Varför inte inreda med mysiga sovloft i barnrummen?

En annan lösning för åtgärda problemen med kallvindar är t.ex. att isolera och öppna upp vinden ända upp till taknocken för att dra nytta av den fulla takhöjden och ge rummen en luftigare, rymligare och ljusare kännsla.

Kontakta gärna oss på Byggverket så reder vi ut vad som lämpar sig bäst att göra åt din vind.

 

Inreda kallvind till bostad – renovering av kallvind (villa)

Om kallvindens takhöjd är tillräcklig så skulle man kunna  renovera vinden, isolera den till full bostadsstandard och inreda den till bostadsrum såsom sovrum, barnrum, lekrum, hemmakontor, allrum, etc.

Om huset, och vinden i sig, är stor nog så kan man eventuellt inreda den som en separat vindslägenhet för t.ex. ett hemmavarande barn som inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden på annat sätt.

Självklart är du välkommen att kontakta oss på Byggverket om du har en villa och funderar på att göra någonting av kallvinden.

 

Inreda kallvind till bostad – renovering av kallvind (flerfamiljsfastighet)

Om det handlar om en flerfamiljsfastighet (t.ex. ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) så finns det förmodligen utrymme för att isolera och bygga en eller flera vindslägenheter av kallvinden.

Varmt välkommen att kontakta oss så reder vi ut vilka förutsättningar som finns för att renovera fastighetens kallvindar till härliga och mer lönsamma vindsvåningar (som drar in medlemsavgifter eller hyra).

 

Vill du göra någonting åt kallvinden i ditt hus?

Har du en kallvind som du inte har någon vettig användning av, och som snarare är en källa till oro eftersom den kan drabbas av fukt- eller mögelskador?

Vill du ha hjälp att göra någonting åt kallvinden i ditt hus? Antingen för att göra den säkrare så som den är eller för att isolera och renovera den till bostadsrum?

Kontakta oss på Byggverket och låt oss diskutera vad vi skulle kunna göra vid en renovering av kallvind.