tillbyggnation

Totalentreprenad

Totalentreprenad är entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenören) är ansvarig för både projektering och produktion.

Totalentreprenad med Byggverket som din totalentreprenör innebär att vi levererar en helhetslösning – ett totalt åtagande inom byggnation för ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

Vid en totalentreprenad så tar Byggverket ett samlat grepp kring ditt byggprojekt. För dig som kund så innebär det att du får samordning av t.ex. utvändiga arbeten på en fastighet såsom tak, fönster, fasad, balkong, plåt etc. Men en totalentreprenad kan även gälla andra delar områden såsom t.ex. mark, måleri, el, vvs, ventilation etc.

Enkelt förklarat, så hjälper vi till ifrån idé till färdig produkt!

 

För oss innebär totalentreprenad att ta ansvaret från ax till limpa

Entreprenad med totalansvar innefattar:

  • Att ansvara för projektledningen för bygg- eller renoveringsprojektet
  • Att samråda med kunden och involverade projektörer
  • Att i samråd med dig som kund och olika specialister ta fram funktionella lösningar för ditt byggprojekt
  • Samverka med beställare, arkitekter, konstruktörer och specialister inom olika delar av byggnationen och under olika skeden av renoverings- eller byggprojektet

Det kan även innebära:

  • Genomgång eller val av olika typer av material
  • Tekniska lösningar i samverkan med leverantörer och tillverkare, i samrådan med alla parter

Dagligt utförande:

  • Samordna arbetet mellan utförare och involverade parter, dvs leverantörer och entreprenörer inom t.ex. Kök, Badrum, El, VVS, Golv, Puts, Fasad etc
  • Se till att arbetsmiljön uppfyller lagens och fackets krav på säkerhet samt god och trygg arbetsmiljö

 

Byggverket tar totalentreprenad på allvar och med stor kundinsikt

Med Byggverket som som totalentreprenör så tryggar du både leverans och projekt. Totalentreprenader är en av våra specialiteter. Vi hjälper dig att få en enklare byggnation, och du får även en aktiv och kunnig part i projektet.

Det enkla för dig, som kund, är att det finns en motpart som hjälper dig att få en samlad garanti på arbetets kvalitet.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med totalentreprenad.