Solceller

Solceller

Solceller har funnits sen 1950-talet och primärt använts som energikälla för satelliter, runt 70-talet blev det i Sverige vanligare att använda solkraft för energiproduktion i vardagen. Framförallt till platser som inte har tillgänglighet till det befintliga elnätet (till exempel sommarstugor och fyrar).

Hur fungerar solceller?

Väldigt enkelt förklarat: cellerna fungerar så att specifikt framtagna kiselpanelerna konverter solens strålning till likström. Strömmen konverteras sen till 230v växelström. Konvertering från likström går via en växelriktare som är inkopplad till bostadens el central.
Sen 2000-talet har kostnaden för solceller sjunkit, samtidigt som produktionen har ökat markant. Idag är solceller mer energieffektiva då tekniken i solcellerna har förbättrats. Dagen paneler är nu bättre att omvandla solens strålar till el.

Fördeler med solceller

  • Genom att installera solpaneler på ditt tak så gör du en lönsam investering. Man får ett lägre samt en jämnare energikostnad. Efter 10 år är investering avbetalad och efter 20 år kan du göra en vinst på elen som inte förbrukas.
  • En garanterad värdehöjning av bostaden då driftskostnaden på el sänks.
  • Du blir mer genom att producera egen el självständig och får bättre kontroll av elpriserna. Man behöver inte vara orolig att var beroende över att elmarknaden när det svänger allt för mycket jämte när det blir instabilt.
  • Man bidrar till en hållbar utveckling då solens förnybara energi är oändlig, samt att solenergi inte bidrar till något koldioxidutsläpp.
  • I princip är panelerna underhållningsfria. Det inte finns några rörliga delar och har en lång livstid (ungefär 25 år)
  • Du kan lagra eller sälja den el du inte förbrukar.
  • Det går att ansöka om bidrag för installationen, eller använda sig av ROT-avdraget.
  • Det är lätt att montera cellerna på taket.

Eventuella nackdelar med solceller?

Sverige är ett relativt molnigt land med inte så många soltimmar. Det har blivit en vanlig uppfattning att solceller inte är en särskilt effektiv energikälla att använda sig utav. Faktum är helt tvärtom.
Sverige har lika många soltimmar som Tyskland, och idag kommer 8 % av Tysklands elproduktion från solenergi. Dagens solpaneler producerar el från och med solens upp gång till nedgång även när det är molnigt. Svensk forskning visar att solceller passar bättre i det svenska klimatet.

Solpaneler fungerar bäst när temperaturen är under 25 grader och under vintern reflekterar snön solens energi bättre. Vid högre temperaturer blir panelerna energiineffektiva. Intresset för solceller som alternativ energikälla till fossila bränslen har ökat, och värdet på fastigheten kommer att öka.
När du väljer att installera solceller från Byggverket bidrar vi med råd, hjälp & installation, och du bidrar med förnybar energi jämte en hållbar utveckling med solceller.