Rör och ventilation villa

Olika typer ventilation som används inom VVS

Här nedan så går vi igenom några av de vanligaste typerna av ventilation som används.

 

Följande ventilationssystem kommer att beskrivas i texten:

 • Ventilation med självdrag
 • Frånluftsventilation
 • Hybrid
 • Mekanisk luftväxling

 

Ventilation med självdrag (vanligast i äldre villor/äldre fastigheter)

Självdrag fungerar som så att luften strömmar in som tilluft via icke täta ytor (t.ex. fönster och dörrar, etc) och sedan kommer ut som frånluft via skorstenen.

 • Idag går självdragning via rör uppåt taket för en skorstenseffekt.
 • Självdraget system är samma luftbehandling fast utan fläktar.
 • Grundregeln är att luftrörelserna styrs av den varmluft som kommer in från bostadens nedre delar via uppvärmda ledningar till uteluft.

 

Frånluftsventilation

En frånluftsfläkt placeras på taket och trycket driver tilluften uppåt.

 • Frånluften går då ut via kök våtrum, eller via don satta i garderob eller förråd.
 • Från ventiler satta i fönster jämte ytterväggar strömmas tilluften in.

 

Hybrid

Hybrid är som det låter, en hybrid av de båda ovannämnda systemen. Men det är en komplicerad process, som mest används i t.ex. klassrum och inte är särskilt vanligt förekommande i t.ex. bostäder.

 

Mekanisk luftväxling

Mekanisk luftväxling är en kombination av från- och tilluftsfläktar.

 • Mekanisk luftväxling uppstår genom en kombination av från- och tilluftsfläktar, där flödet av in- och utluften från villan blir lika stort.
 • I det här system används inte ett uttalat undertryck eller övertryck men i praktiken så vill man, till en vis grad, uppnå undertryck.