Billaddning

Billaddning

Billaddning för elbil kommer i olika varianter som är beroende på de fleratal elbilsmodeller som finns idag än för 10 år sen. Tesla, Nissan, Renault, BMW, Volkswagen, och KIA har alla minst en elbil på marknaden. Precis som en vanlig bil är räckvidden av en “tankning” helt beroende på bilmodellens räckvidd samt förarens körsstil.

Effektiv billaddning

Du kan ladda din elbil via eluttaget, men det är väldigt ineffektivt med vanlig hushållsel. Tiden för en full laddning tar ungefär 12 timmar. Dessutom ökar man risken för brand och elkabeln kommer att slitas ut snabbare. Det finns två laddningsstandarder som används för laddningsboxar och stolpar (Mode & Type).

Den bästa laddnings-platsen till en elbil är i garaget eller på parkeringsplatsen. Elbilar kan också laddas med särskilda laddningsstationer. Dessa har högre spänning och strömstyrka. Det viktigaste är att du väljer det som passar dina behov för en brandsäker billaddning.

Du kan också ansöka bidrag för laddstation.

Två standarder för billaddning

Utrustningen för elbilsladdare består av två komponenter som har olika egenskaper, ”Mode” & ”Type”.

Vid val av Mode sätts säkerheten och överföreningen av elen som ska ske mellan fordon, laddningsutrustning samt elnätet.

  • Mode 1 sker laddning via vanligt eluttag med 1 eller 3-fas, max 16Ampere
  • Mode 2 laddar också via ett vanligt eluttag, men med skydd samt styrning av ladd-ström, max 32A.
  • Mode 3 har en speciell kontakt, gjorde för att hantera långsam eller snabb laddning
  • Mode 4 är snabbladdad med likström (DC)

Type är valet av kontaktdonet som ska användas. Det finns två varianter för allmän långsamladdning, typ 1 kallas ”Yazaki” & typ 2 för ”Mennekes”

  • Type 1 kontakt med en fas och klara upp till 7,4 kW och är nästan standard på japanska elbilar
  • Type 2 kontakt med tre fasar som klarar upp till 44 kW
  • CHAdeMO är designad att klara av likspänning och ström och är en japansk standard-kontakt för snabbladdning.
  • CCS är den europeiska standarden för snabbladdning.

Säker billaddning

Det finns inget förbud mot att ladda bilen via ett vanligt eluttag. Men du kan utsätta dig själv och andra i fastigheten för en onödigt hög brand jämte finansiell risk.
Vanliga eluttag är inte gjorda för att klara av frekvent högbelastning. Det viktigaste är att bostadsägaren kollar om elsystem är anpassat för billaddning. Rätt Ampere för brandsäkerheten är Ifall du installerar en laddstation i form av en väggmonterad ladd box eller en fristående ladd stolpe.

Val box eller stolpe för billaddning

Det enklaste och billigaste alternativet är att installera en Ladd box på väggen i ditt garage. Laddstolpar utomhus behöver ha nedgrävda kablar och blir dyrare ju längre bort de står från strömkällan. Din elbil kan laddas i hushållets utomhusuttag (230V och 10A). Kontrollerar med din elektriker, att säkerställa att alla kablar klara av en högbelastning under en längre tid. Oavsett vad du har och vill ha så hjälper vi till på Byggverket att installera rätt billaddning för din bostad och elbil.